• Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy 
Regulamin zawierający zasady odstąpienia od umowy otrzymasz od nas także pocztą elektroniczną wraz z pierwszą wiadomością email. 

Sklep KochamySex gwarantuje Ci prawo do odstąpienia od umowy (podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w terminie 14 dni od daty zakupu. Termin ten został przez nasz sklep wydłużony do 60 dni w ramach opcji "Darmowy zwrot do 60 dni"- informacje znajdziesz tutaj.

Uprawnienie, o którym mowa dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

PODSTAWA ZWROTU TOWARU

Podstawą do uznania zwrotu jest poinformowanie nas o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Kupujący może odstąpić od umowy nawet jeszcze przed otrzymaniem towaru, nawet jeśli został już wysłany. Jeżeli zdecydujesz się na zwrot to koniecznie nas poinformuj wysyłając wiadomość na zwroty@kochamysex.pl lub na nasz adres stacjonarny (z dopiskiem „zwrot”). Otrzymasz wówczas automatyczne potwierdzenie potwierdzające złożenie przez Ciebie oświadczenia.

 • Jeśli korzystasz z opcji "Darmowy Zwrot" i korzystasz z Inpost Paczkomat®, w następnej kolejności prześlemy Ci bezpłatną etykietę. Od tego momentu masz 14 dni kalendarzowych na odesłanie zwracanego przedmiotu.

 • Jeśli chcesz skorzystać z własnego sposobu dostawy, ponosisz wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru, ale pamietaj- zwrotu towaru możesz dokonać jedynie na adres paczkomatu GDA10N

TERMIN NA ZWROT TOWARU

 1. Na podjęcie decyzji o zwrocie towaru masz 60 dni od daty wejścia w posiadanie towaru, lub 14 dni od daty, kiedy doręczyciel podjął ostatnią próbę dostarczenia paczki. W przypadku towaru ściąganego na zamówienie, termin na podjęcie decyzji to 14 dni od daty złożenia zamówienia.

 2. Jeżeli nie odbierzesz paczki, automatycznie przestajesz korzystać z opcji "60 dni na zwrot", a Twoja przesyłka może zostać przekazana przez przewoźnika do magazynu przesyłek nieodebranych, lub do naszego magazynu nadawczego. Koszt jej przechowywania to 8 zł dziennie

 3. Zgodnie z Art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność rzeczy na kupującego i wydać mu tę rzecz. Nabywca natomiast zobowiązuje się ją odebrać i zapłacić sprzedawcy. Kolejne artykuły tego kodeksu regulują też kwestie ponoszenia kosztów za przechowywanie czy dostarczenie i odbiór sprzedanej rzeczy. Dlatego też, jeśli klient nie odebrał paczki za pobraniem, ponosi obowiązek porycia kosztów odesłania przesyłki i jej magazynowania, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przy jednoczesnym nie odebraniu przez klienta przesyłki, pobierana jest opłata za przesłanie towaru na prawidłowy adres zwrotu konsumenckiego. To koszt który musisz ponieść, jeżeli przesyłka nie zostanie odesłana na adres zwrotu, a na adres magazynu zewnętrznego. Klient zostaje obciążony identycznymi kosztami jeżeli paczka niego nie dotarła ze względu na podanie niewłaściwego adresu email bądź nieprawidłowego numeru telefonu

JAK DOKONAĆ DARMOWEGO ZWROTU TOWARU

 • w pierwszej kolejności prześlij nam wiadomość mailową o rezygnacji z zakupu w formie oświadczenia woli. Oświadczenie to musi zawierać Twoje imię, nazwisko oraz numer zamówienia (bądź paragon).

 • zwracany towar prosimy wysłać w opakowaniu fabrycznym. Wystarczy zapakować paczkę, nakleić otrzymaną od nas etykietę i nadać paczkę w paczkomacie. W przypadku wyboru innej formy zwrotu, klient dokonuje go we własnym zakresie
 • w ramach opcji "Darmowy zwrot do 60 dni" zwrot towaru jest bezpłatny. W innym przypadku następuje na na koszt klienta, lecz zwracamy koszt w przypadku prawidłowo zrealizowanej procedury.

 • skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy rodzi po jego stronie obowiązek zwrotu towaru. Sklep KochamySex jako sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili, gdy konsument jako pierwszy spełni swój obowiązek. Jeśli konsument tego nie zrobi, sprzedawca może skorzystać z prawa zatrzymania, które nie jest ograniczone żadnym terminem. Sprzedawca może też żądać od konsumenta zwrotu świadczenia, przy czym wskutek zwłoki konsumenta może niezależnie od zwrotu towaru żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

  "Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem"

  Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 • sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem

 • W zależności od tego jaką wybrali Państwo formę płatności, tą samą drogą otrzymacie zwrot środków. Jeśli opłaciliście Państwo zamówienie za pobraniem lub przelewem tradycyjnym, zwrot nastąpi na konto bankowe wskazane przez Państwa. Jeśli dokonaliście opłaty poprzez serwis Przelewy24, Twisto lub PayU pieniądze zostaną zwrócone za pośrednictwem tych serwisów (w wyjątkowy sytuacjach zwrot może nastąpić na wskazane konto bankowe, kiedy operator płatności nie przyjmuje przelewów zwrotnych lub z innych istotnych powodów).

NIEODEBRANE PRZESYŁKI

 • nieodebranie paczki od doręczyciela nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy. Uznaje się bowiem, że przedmiot umowy został dostarczony adresatowi nawet wtedy, gdy ten odmówił jego przyjęcia, chyba że równocześnie klient wypowie umowę w sposób okreslony w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów (tj. DzU z 2012 r., poz. 1225).
 • W przypadku nie podjęcia paczki przez kupującego paczka trafi na adres magazynu zewnętrznego przewoźnika, a nie na adres zwrotów konsumenckich. Wszystkie wynikłe w ten sposób koszty, w tym koszty dostarczenia rzeczy na prawidłowy adres ponosi kupujący
 • w momencie kliknięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem płatności” w sklepie internetowym zawierasz formalną umowę kupna-sprzedaży, od chwili jej zawarcia to Ty jesteś właścicielem towaru, nawet jeśli za niego nie zapłacisz
 • póki prawidłowo nie odstąpisz od umowy, zgodnie z przepisami prawa i regulaminem sklepu, sprzedawca nie może takiego towaru sprzedać, ani w inny sposób o nim decydować
 • odmawiając przyjęcia przesyłki bez odstąpienia od umowy, nie dotrzymujesz warunków umowy kupna-sprzedaży, co w myśl kodeksu cywilnego jest wykroczeniem
 • jeśli nie odbierzesz przesyłki, wyślemy ją do Ciebie dopiero po uiszczeniu ponownej opłaty za przesyłkę oraz po uiszczeniu opłaty za jej zwrot. Alternatywnie możliwe jest odebranie towaru w siedzibie firmy

WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĘPPIENIA OD UMOWY

W odniesieniu do art 38 Prawa konsumenckiego prawu odstąpienia od umowy nie podlegają produkty, które są dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach (np. plomby lub folia), które po otwarciu nie mogą być zwrócone i ponownie wpuszczone do sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zapieczętowane opakowanie zostało naruszone. Zatem produkty bez folii lub bez plomb nie podlegają zwrotowi.

 1. Niezależnie od wytycznych ustawodawcy umieszczonych w przywołanym wyżej art. 38 Prawa Konsumenckiego sklep KochamySex umożliwia zwrot zakupionego towaru. Nie zostanie on uwzględniony jedynie w przypadkach gdy uszkodzone zostały plomby lub zerwana folia ochronna. W przypadku produktu nie posiadającego plomb lub foli ochronnej (np. pudełko, opakowanie typu blister) jeśli będzie nosił ślady noszenia lub używania, bądź gdy dojdziemy do przekonania że był on noszony lub używany.
 2. W przypadku odesłania produktu który nie spełni wymagań określonych a art. 38 Prawa Konsumenckiego, zostanie on uznany za niezdatny do dalszej odsprzedaży, jego wartość zostanie pomniejszona o 99% i w takiej wysokości zostaną odesłane środki. Alternatywnie zostanie on odesłany do klienta na jego koszt.

Dodatkowo prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej.
 • Warunkowy dostęp do sklepu

Witamy w internetowym sklepie erotycznym KochamySex.pl 

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, w wieku 18 lat lub starszą albo która osiągnęła wiek pozwalający na zapoznawanie się z treściami o charakterze erotycznym lub pornograficznym w systemie prawnym kraju, w którym przebywam.