• Opinie mają znaczenie! Zdobądź rabat 15 zł w sklepie erotycznym KochamySex

rabat-ceneo-i-trust-1-(1).png

RABACIKI ZA OPINIE

Zakupy z klasą i intymnością! Nasze anonimowe opinie na Ceneo i Trust Mate świadczą o naszych wysokich standardach

Twoja opinia ma duże znaczenie, zarówno dla nas, jak i dla innych klientów. Dzięki Tobie sklep erotyczny Kochamysex może nadal się rozwijać. Mamy dla Ciebie specjalną promocję. Za każdą opinię o zakupionym produkcie oraz opinię na Ceneo otrzymasz rabat w wysokości 15 zł. Podobnie w przypadku Trust Mate

To bardzo proste.

Oceniaj i oszczędzaj na zakupach w sklepie erotycznym! Zdobądź rabat 15 zł za każdą opinię

Gdy otrzymasz maila od Ceneo (po 5-6 dniach od zakupu), wystaw nam ocenę, a na naszej stronie oceniaj zakupione przez Ciebie przedmioty, dodając odpowiednią opinię. Za każdą ocenę przyznamy Ci rabat w wysokości 15 zł. Możesz dodać jedną lub kilka opinii, a suma rabatu może wynieść maksymalnie 40 zł za 4 opinie. Rabat ten możesz wykorzystać na dowolne zakupy o wartości min 90 zł, na przykład na akcesoria erotyczne, bieliznę intymną i wiele innych.

Po 48 godzinach otrzymasz maila z kodem rabatowym, który możesz wykorzystać w ciągu 60 dni. Dbamy o dyskrecję i prywatność naszych klientów, dlatego wszystkie opinie, zarówno na naszym sklepie, jak i na serwisie Ceneo, są w pełni anonimowe.

REGULAMIN PROMOCJI Rabat za opinię”

§ 1 Organizator

1. Organizatorem promocji „Rabat za opinię” jest firma IAV Polska o numerze REGON: 220097638, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja organizowana jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
„Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem
strony internetowej www.kochamysex.pl

4. Udział w promocji jest dobrowolny.

5. Promocja trwa od dnia 29.06.2022 r. do odwołania.


§ 2 Uczestnicy
1. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która posiada pełną zdolność
do czynności prawnych.
2. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
niniejszego Regulaminu.


§ 3 Zasady i przebieg promocji
1. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a. zarejestrować się w sklepie internetowym KochamySex na stronie
www.kochamysex.pl
b. zrobić zakupy
c. zalogować się
d. w zakładce „Opinie” w koncie klienta wystawić opinię o zakupionym produkcie
e.wystawić opinię w serwisie Ceneo ( po otrzymaniu z serwisu Ceneo stosownego maila po około 5-7 dniach od daty zakupu )

2. Uczestnik promocji może wystawić jedną opinię do jednego produktu.

3. Pisząc opinię Uczestnik zaświadcza, że treść Opinii jest jego autorstwa i nie narusza praw lub
dóbr osobistych osób trzecich.

4. Opinia musi zawierać minimum 3 zdania.

5. Wystawiane przez Uczestników opinie nie powinny zawierać wulgaryzmów.

6. Opinie jednego Uczestnika wystawione w ciągu 24 godzin od wystawienia pierwszej opinii
sumują się, za każdą opinię przydzielane jest 10 zł rabatu do wykorzystania na zakupy w sklepie
internetowym secretdelivery.pl w ciągu 30 dni od dnia otrzymania e-maila z kodem rabatowym.

7. Maksymalna wartość rabatu jaki można uzyskać to 40 zł.

8. W ciągu kilku dni roboczych od wystawienia ostatniej opinii Uczestnik otrzyma drogą emailową kod do promocyjnego kuponu rabatowego o wartości od 10 do 40 zł, w zależności od ilości wystawionych opinii.

9. Przyznany kupon Uczestnik może wykorzystać na jednorazowe zakupy o wartości minimum
100 zł.

10. Wszystkie opinie publikowane są w sklepie internetowym KochamySex na stronie
www.kochamysex.pl jako anonimowe, widoczne jest wyłącznie imię jakie Uczestnik poda przy
dodawaniu opinii oraz treść opinii.

§ 4 Zastrzeżenia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości lub w
części informując o tym fakcie Uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z promocji osób, które w związku z
udziałem w promocji podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie
niewłaściwe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w
promocji. Zgłoszenie do promocji jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora
praw autorskich do treści udzielonej przez Uczestnika opinii, zgodnie z ustawą z dn. 04 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631).
4. Adresatem i administratorem treści i danych osobowych wysyłanych przez Uczestników w
ramach zgłoszenia do promocji jest wyłącznie Organizator. Przetwarzanie danych osobowych
Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


§ 5 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy mogą
zgłaszać na adres e-mail Organizatora kochamysex.pl

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do rabatu promocyjnego na osobę
trzecią.
2. Wszelkie informacje o promocji zawarte w innych materiałach promocyjnych i reklamowych
mają charakter wyłącznie pomocniczy.  • Warunkowy dostęp do sklepu

Witamy w internetowym sklepie erotycznym KochamySex.pl 


Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią, w wieku 18 lat lub starszą albo która osiągnęła wiek pozwalający na zapoznawanie się z treściami o charakterze erotycznym lub pornograficznym w systemie prawnym kraju, w którym przebywam.