Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY-REGULAMIN. Zasady odstąpienia od umowy możesz również pobrać TUTAJ.

Bardzo starannie selekcjonujemy produkty, które znajdą się w naszej ofercie, tak by dostarczać Ci jedynie produkty ładne, funkcjonalne i wykonane z najlepszej jakości materiałów. Jeżeli mimo to zakupiony przedmiot Ciebie nie satysfakcjonuje masz pełne prawo do jego zwrotu (podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) w terminie 14 dni od daty zakupu. Uprawnienie, o którym mowa dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..”.


 1. Podstawą do uznania zwrotu jest poinformowanie Sklepu o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) wystarcza wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Kupujący może odstąpić od umowy nawet jeszcze przed otrzymaniem towaru, nawet jeśli został już wysłany. Jeżeli zdecydujesz się na zwrot to koniecznie nas poinformuj wysyłając wiadomość na zwroty@kochamysex.pl lub na nasz adres stacjonarny (z dopiskiem „zwrot”). Otrzymasz wówczas automatyczne potwierdzenie potwierdzające złożenie przez Ciebie oświadczenia.
  W następnej kolejności prześlemy Ci odpowiedni adres do zwrotu- co do zasady jest to paczkomat GDA10N w Gdańsku, lecz prosimy zaczekać na jego potwierdzenie. Od tego momentu masz 14 dni kalendarzowych na odesłanie zwracanego przedmiotu. Na podjęcie decyzji o zwrocie towaru masz 14 dni od daty wejścia w posiadanie towaru, lub 14 dni od daty, kiedy doręczyciel podjął pierwszą próbę dostarczenia paczki. W przypadku towaru ściąganego na zamówienie, termin na podjęcie decyzji to 14 dni od daty złożenia zamówienia. 

 2. W przypadku odstąpienia od umowy przy jednoczesnym nie odebraniu przez klienta przesyłki pobierana jest opłata w wysokości 5% wartości zamówienia, jak również opłata za przesłanie towaru na prawidłowy adres zwrotu konsumenckiego. To koszt który musisz ponieść, jeżeli przesyłka nie zostanie odesłana na adres zwrotu, a na adres magazynu zewnętrznego. Klient zostaje obciążony identycznymi kosztami jeżeli paczka niego nie dotarła ze względu na podanie niewłaściwego adresu email bądź nieprawidłowego numeru telefonu. Jedyną uznawana przez sklep KochamySex formą zwrotu konsumenckiego jest odesłanie paczki na adres wskazany przez nas po złożeniu stosownego oświadczenia. W innym wypadku zwrot nie zostanie uwzględniony.

 3. Co zrobić w celu dokonania zwrotu:
 • w pierwszej kolejności prześlij nam wiadomość mailową o rezygnacji z zakupu w formie oświadczenia woli. Oświadczenie musi zawierać Twoje imię, nazwisko oraz numer zamówienia. W wiadomości zwrotnej otrzymasz adres do zwrotu. Jest to bardzo ważne, ponieważ korzystamy z magazynów zewnętrznych, adres nadawcy nie jest adresem zwrotnym na który można dokonać zwrotu towaru.
 • zwracany towar prosimy wysłać w opakowaniu fabrycznym, wraz z dodatkowym wyposażeniem oraz instrukcjami na wskazany numer paczkomatu, który otrzymują Państwo w wiadomości zwrotnej. Jeszcze raz informujemy, adres nadawczy nie jest adresem do zwrotu konsumenckiego.
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą do odstąpienia od umowy jest "oświadczenie woli" czyli jasna i czytelna wiadomość nadana poprzez konto e-mail bądź pocztą tradycyjną o odstąpieniu od umowy. Wiadomość ta musi zawierać numer zamówienia, oraz imię i nazwisko zamawiającego.
 • nieodebranie paczki z paczkomatu nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy. W przypadku nie podjęcia paczki przez kupującego paczka trafi na adres magazynu zewnętrznego, a nie na adres zwrotów konsumenckich. Wszystkie wynikłe w ten sposób koszty, w tym koszty dostarczenia rzeczy na prawidłowy adres ponosi kupujący.
 • zwrot zakupionego towaru co do zasady następuje na na koszt klienta, lecz zwracamy je w przypadku prawidłowo zrealizowanej procedury.
 • Skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy rodzi po jego stronie obowiązek zwrotu towaru. Sklep KochamySex jako sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili, gdy konsument jako pierwszy spełni swój obowiązek. Jeśli konsument tego nie zrobi, sprzedawca może skorzystać z prawa zatrzymania, które nie jest ograniczone żadnym terminem. Sprzedawca może też żądać od konsumenta zwrotu świadczenia, przy czym wskutek zwłoki konsumenta może niezależnie od zwrotu towaru żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem

  Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 • Prosimy pamiętać, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem.
 • W zależności od tego jaką wybrali Państwo formę płatności, tą samą drogą otrzymacie zwrot środków. Jeśli opłaciliście Państwo zamówienie za pobraniem lub przelewem tradycyjnym, zwrot nastąpi na konto bankowe wskazane przez Państwa. Jeśli dokonaliście opłaty poprzez serwis PayPal lub PayU pieniądze zostaną zwrócone za pośrednictwem tych serwisów (w wyjątkowy sytuacjach zwrot może nastąpić na wskazane konto bankowe, kiedy operator płatności nie przyjmuje przelewów zwrotnych lub z innych istotnych powodów).

      5. Drogi kliencie, pamiętaj:

 • w momencie kliknięcia przycisku „zamawiam z obowiązkiem płatności” w sklepie internetowym zawierasz formalną umowę kupna-sprzedaży,
 • od chwili jej zawarcia to Ty jesteś właścicielem towaru, nawet jeśli za niego nie zapłacisz,
 • póki prawidłowo nie odstąpisz od umowy, zgodnie z przepisami prawa i regulaminem sklepu, sprzedawca nie może takiego towaru sprzedać, ani w inny sposób o nim decydować
 • odmawiając przyjęcia przesyłki bez odstąpienia od umowy, nie dotrzymujesz warunków umowy kupna-sprzedaży, co w myśl kodeksu cywilnego jest wykroczeniem
 • jako sprzedawca korzystamy z przysługującego nam prawa dochodzenia poniesionych kosztów na drodze sądowej
 • jeśli nie odbierzesz przesyłki, wyślemy ją do Ciebie dopiero po uiszczeniu ponownej opłaty za przesyłkę oraz po uiszczeniu opłaty za jej zwrot. Alternatywnie możliwe jest odebranie towaru w siedzibie firmy.
 • Nie odebranie przesyłki przez klienta nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy. Jeżeli paczka do nas wróci, a Ty nie odstąpisz od umowy, każdy jej dzień przechowywania to koszt 1 zł ( netto ). Jedyna prawidłową formą zwrotu konsumenckiego jest odebranie paczki i przesłanie jej na wskazany przez nas adres.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy na odległość

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej.

W odniesieniu do art 38 Prawa konsumenckiego prawu odstąpienia od umowy nie podlegają produkty, które są dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach (np. plomby lub folia), które po otwarciu nie mogą być zwrócone i ponownie wpuszczone do sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zapieczętowane opakowanie zostało naruszone. Zatem produkty bez folii lub bez plomb nie podlegają zwrotowi.